Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICAVytlačiť
 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 369/1990 Zb.") vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Štiavnica, ktoré sa uskutočnia dňa 21.júna 2018  o 18 hod. v budove Obecného úradu obce Liptovská Štiavnica na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.  Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica uznesením č. 21/2018 zo dňa 19.4.2018 určilo hlavnému kontrolórovi obce Liptovská Štiavnica pracovný čas, ktorého dĺžka je 6 hodín týždenne (úväzok 0,16).

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Liptovská Štiavnica. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti o súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.


 
 
webygroup

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Daj nám "lajk" a buď s nami v spojení aj na facebook-u

ÚvodÚvodná stránka