Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 43
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/989Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 ŽilinaDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I062-221-10 zo dňa 14.11.20170,00 €5.10.201931.12.2023
2019/982EuroPro Slovensko, n. o., Na kopci 652/3, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávaniaPríprava, spracovanie agendy verejného obstarávania Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Liptovská Štiavnica vrátane prevádzky a údržby 990,00 €28.9.2019nestanovený
2019/938Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 03401 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvapredaj plynového sporáku Stalgast s elektrickou rúrou 1 150,00 €17.9.2019nestanovený
2019/936Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 034 01 RužomberokZmluva o odbornej praxi pre žiakov Obchodnej akadémie zabezpečenie odbornej praxe pre žiaka obchodnej akadémie0,00 €16.9.2019nestanovený
2019/862OK TEAM, s. r. o., Nová 200/7, 028 01 TrstenáZmluva o dielo č. 13/08/2019Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice Liptovská Štiavnica29 893,87 €21.8.2019nestanovený
2019/847Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/2Poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku Výmena autobusovej zastávky2 000,00 €14.8.2019nestanovený
2019/754OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášSponzorská zmluvaSponzorský dar ku Dňu obce Liptovská Štiavnica, konaný 6.7.2019 100,00 €5.7.2019nestanovený
2019/750LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - VeľkáZmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nichdodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci projektu Školské ovocie0,00 €4.7.2019nestanovený
2019/729Periskop, s. r. o.- člen Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 04001 KošiceZmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov škôlposkytovanie služby s názvom Periskop pre riaditeľov škôl -prostredníctvom online infomačného portálu od 1.9.20196,00 €4.7.2019nestanovený
2019/728Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podporyrealizácia vegetačných prvkov16 226,40 €5.7.2019nestanovený
2019/725OK TEAM, s. r. o., Nová 200/7, 028 01 TrstenáDodatok č. 1 k Zmluve o dieloZmena špecifikácie vybraných položiek rozpočtu z titulu zastaralých a hygienických nevhodných materiálov -rozpočet k dodatku č. 1 (Zdravotechnika)30 615,76 €3.7.2019nestanovený
2019/712PM-Invest, spol. s r. o., Textilná 6366, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 80/2019realizácia vykurovania kultúrneho domu44 064,41 €28.6.2019nestanovený
2019/656Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena Liptovská Štiavnica pri PD NNK pre IBV Bartošzriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučťnej - umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí do parcely CKN 8330,00 €19.6.2019nestanovený
2019/621Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-302/2019bezplatné užívanie hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka 4x2 IVECO CAS0,00 €4.6.2019nestanovený
2019/543Verejná informačná služba, spol.s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský MikulášZmluva o spracovaní osobných údajovspracovanie dát pri servisnom zásahu na PC, pri ktorom má technik prístup ku všetkým spracovávaným os. údajom0,00 €24.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 43
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1157/2018Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDohoda - rekapitulácie preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúr0,00 €29.12.2018nestanovený
1145/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica 2, 812 72 Bratislava, gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-527/2018Výpožička súpravy protipodovňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €27.11.2018nestanovený
1139/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica 2, 812 72 Bratislava, gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002571 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SRPoskytnutie dotácie: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Liptovská Štiavnica 28 167,58 €18.12.2018nestanovený
1125/2018Ing. Anna Kalinová, P. Jilemnického 613/11, 096 01 Zvolen Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Auditorské služby1 100,00 €13.12.2018nestanovený
1046/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynuOM 41000438960,00 €15.11.2018nestanovený
1045/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynuOM 41015732950,00 €15.11.2018nestanovený
1044/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu OM 41000381060,00 €15.11.2018nestanovený
1043/2018Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaDohoda o spolupráci 0,00 €15.11.2018nestanovený
1042/2018Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o výpožičke podperncýh bodovVypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení0,00 €15.11.2018nestanovený
1028/2018Puskeilerová Zora, MUDr., A. Bernoláka 1406/19, 034 01 RužomberokKúpna zmluvakúpa parcely č. EKN 660/2 o výmere 130 m2 390,00 €9.11.2018nestanovený
1017/2018Kura Rastislav, Bystrická cesta 2138/116, Ružobmerok, JUDr. Klopta Tomáš, Lesná 2042/17, RužomberokKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostíVlastnícke právo k nehnuteľnosti parcela č. 2027/13, orná pôda o výmere 6m260,00 €7.11.2018nestanovený
982/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 18/24/010/19§ 10 na rok 20190,00 €23.10.201831.12.2019
943/2018MT elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský MikulášZmluva o dielo Rozšírenie pouličného osvetlenia v obci, Ul. Drevenice - II. etapa.6 648,58 €9.10.2018nestanovený
898/2018LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - VeľkáZmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nichpre šk. rok 2018/2019Dodávka ovocia a zeleniny0,00 €21.9.2018nestanovený
889/2018Verejná informačná služba, spol.s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský MikulášLicenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW - Školská jedáleňSoftwér pre ŠJ 106,80 €18.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 57
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
761/2017Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaumiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku0,00 €29.8.2017nestanovený
748/2017SOZA, Rastislavova 3,821 08 BratislavaHromadná licenčná zmluvaDeň obce 26.8.20170,00 €26.8.2017nestanovený
712/2017Omasat Ľudovít, Nová 312/74,034 01 Liptovská Štiavnica Kúpna zmluva Oceľová rúra na opravu mostíka prechod ul. Okružná - Hlavná  500,00 €17.8.2017nestanovený
635/2017RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 RužomberokZmluva o dieloRealizácie miestnych komunikácií a chodníkov v obci LIptovská Štiavnica 12 432,58 €29.7.2017nestanovený
634/2017RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 RužomberokZmluva o dieloOprava miestnej komunikácie "Na ohrady" v obci Litovská Štiavnica 13 042,44 €29.7.2017nestanovený
551/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie finančných prostriedkov pre DHZ Lipt. Štiavnica 3 000,00 €21.6.2017nestanovený
429/2017Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 142/L/OK-2017Poskytnutie finančných prostriedkov - pridelenie dotácie v prámci programu KULTÚRA na knihu obce 1 100,00 €5.5.2017nestanovený
408/2017TENDER,net, s.r.o.Licenčná zmluva VOPoužívanie softvéru na VO  250,00 €27.4.201726.4.2018
405/2017A projekt - rk, s. r. o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 RužomberokDodatok č. 1 k zmluve č. 2/2013/LŠDodatok k dielu - doplnenie a dopracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ Lipt. Štiavnica"6 480,00 €26.4.2017nestanovený
337/2017Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, 040 01 KošiceZmluva o obstaraní zájazdu Škola v prírode pre ZŠ LŠ 123,00 €4.4.2017nestanovený
335/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 17/24/012/5 o pomoci v hmotnej núdzi Podpora udržiavania pracovných návykov UoZ0,00 €4.4.201731.12.2017
279/2017Slovenská republika, zastúpená slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 BratislavaKúpna zmluva č. 02176/2016-PKZ-K40503/16,00Kúpa pozemkov CKN 948/2, 950/2, 974/41 805,00 €16.3.2017nestanovený
274/2017Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokDodatok č. 1 k zmluve o nájme číslo 2011/NK/Štiavnica zo dá 1.4.2011Vodovod a splašková kanalizácia IBV Bartoš50,00 €14.3.2017nestanovený
273/2017Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokZmluva o postúpení investičných práv a záväzkovLiptovská Štiavnica Ul. Nad ihriskom0,00 €14.3.2017nestanovený
272/2017Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokZmluva o postúpení investičných práv a záväzkovRozšírenie vodovodu a kanalizácia Ludorvá-Liptovská Štiavnica0,00 €14.3.2017nestanovený
Položky 16-30 z 41
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:432/2016
Zmluvná strana 1:Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica
Zmluvná strana 1 IČO:00315427
Zmluvná strana 2:ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO:3585010
Názov:Zmluva č. Z07082015006
Predmet:Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu za KO
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:21.4.2016
Dátum zverejnenia zmluvy:21.4.2016
Dátum účinnosti zmluvy:22.4.2016
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Dušan Lauko
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
997/2015Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokDodatok č. 6 ku ZMLUVE zo dňa 1.1.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákonaZabezpečenie výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona1 698,55 €23.12.2015nestanovený
985/2015Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológiaZmluva č. 4/NP/627/2015Bezplatný prevod majetku na Základnú školu v Liptovskej Štiavnici0,00 €18.12.2015nestanovený
981/2015Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 15/24/010/35Predmetom dohody je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe, tiež záväzok realizovať činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi šepcifikované v článku II tejto dohody0,00 €17.12.201531.12.2016
971/2015Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebPredmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri využívaní Elektronických služieb0,00 €15.12.2015nestanovený
959/2015Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokZmluva o postúpení investičných práv a záväzkov č. 72/15/Rk/I.P.Postúpenie, vymedzenie a úprava vlastníckych práv0,00 €11.12.2015nestanovený
932/2015Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 03/2015/§ 54 - PZPoskytovanie finančných príspevkov úradom zamesntávateľovi na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu.5 852,20 €30.11.2015nestanovený
931/2015Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č- 1244/2015Prevod hnuteľného majetku státu0,00 €27.11.2015nestanovený
893/2015Raganová Viola, Na Novoť 232/2, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaDarovacia zmluvaDar - nie je účelovo viazany 300,00 €18.11.2015nestanovený
886/2015Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva č. 7/2015 o poskytovaní audítorských služiebAuditorské služby - zabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 825,00 €16.11.201531.3.2016
867/2015Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva č. 1/2015 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej službyPoskytovanie finančného príspevku Charite za účelom opatrevoteľskej služby pre obec1 200,00 €9.11.201531.12.2015
789/2015MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokDohoda k Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 6/10/2015Záväzné dodržiavacie podmienky k projektu Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí pre obec LŠ0,00 €16.10.2015nestanovený
788/2015MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 6/10/2015Poskytnutie finančnej čiastky pre obec LŠ na projekt Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí3 000,00 €16.10.201531.12.2015
783/2015STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 NámestovoZmluva o dielo č. 01/10/2015Zhotovenia diela Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Liptovská Štiavnica 401 879,96 €16.10.2015nestanovený
753/2015CSB spol. s.r.o., Sládkovičova 92, 974 05 Banská BystricaZmluva o dielo 05/10/2015Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu6 352,80 €12.10.2015nestanovený
638/2015EUROFORMES, a.s., Vysokoškolákov 41, 010 08 ŽilinaZmluva o dieloOdborné služby spočívajúce v komplexnom vypracovaní žiadosti o poskytnutie NFP určeného na realizáciu zamýšľaného projektu a služieb verejného obstarávania k predkladanému projektu2 899,20 €3.9.2015nestanovený
Položky 1-15 z 47
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 40
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
786/2014SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 RužomberokZmluva č. 13022015SAF o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2zabezpečovanie niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie 300,00 €1.1.2015nestanovený
707/2014Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena - 6785 Lipt. Štiavnica - Horný Koniec - Rekonštrukcia NN siete0,00 €25.11.2014nestanovený
699/2014Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytnutí audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 770,00 €20.11.201431.3.2015
680/2014Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokDodatok č. 5 ku Zmluve zo dňa 1.1.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákonazabezpečenie výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona1 593,05 €1.11.2014nestanovený
665/2014MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/9/2014 ZŠProjekt Environmentálna výchova - Voda, čo odtiekla, potečie znova - rekonštrukcia hrádze miestneho rybníka1 600,00 €29.10.201431.12.2014
04/2014LIMIC, s .r. o., Liptovská Štiavnica, Nová 307/71Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €18.10.2014nestanovený
635/2014Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena - 5912 Lipt. Štiavnica - Poza Drevenice - NNK pre 13 RD0,00 €14.10.2014nestanovený
03/2014PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 ŽilinaZmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €7.10.2014nestanovený
02/2014Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokZmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomúprava práv a povinností zmlvných strán pri zabezpečení ochray os. údajov0,00 €2.10.2014nestanovený
01/2014Palúchová Katarína, Ružomberok, Hurbanova 4Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €2.10.2014nestanovený
586/2014RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 RužomberokZmluva o dielooprava cesty v roku 2014 ulica Kutiny8 472,00 €2.10.2014nestanovený
591/2014MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 13/9/2014Projekt Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí - rekonštrukcia hrádze miestneho rybníka3 000,00 €1.10.201431.12.2014
579/2014Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 41/§52/2014/ŠRzabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb2 121,00 €26.9.201431.3.2015
518/2014Rumanovský Alexander, Švermova 26, 974 04 Banská BystricaMandátna zmluvaodborné služby verejného obstarávania pre predmet zákazky Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ 2 500,00 €9.9.2014nestanovený
403/2014Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Kúpna zmluvaKúpna zmluva - 12 kusov PC Dell + LCD monitor0,43 €8.7.2014nestanovený
Položky 1-15 z 40
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 33
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
803/2013Mlynárik Milan, Plavisko 20, 034 01 RužomberokZmluva na dodávku materiálu, opravu, údržbu a rekonštrukciu obecného rozhlasuzabezpečenie preventívnej prehliadky MR, vonkajšieho vzdušného vedenia a rozhlasovej ústredne .......0,00 €1.1.2014nestanovený
783/2013A projekt - rk, s. r. o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 2/2013/LŠvypracovanie projektovej dokumentácie Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ - Liptovská Štiavnica9 800,00 €31.12.2013nestanovený
782/2013A projekt - rk, s. r. o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 1/2013/LŠvypracovanie projektovej dokumentácie Zameranie skutkového stavu ZŠ Liptovská Štiavnica2 400,00 €31.12.2013nestanovený
757/2013X-TEAM SLOVAKIA, s .r. o., Nová 397/95, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvaPredaj pozemku -CKN č. 942/180, ostatné plochy o výmere 12m2 120,00 €12.12.2013nestanovený
746/2013Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva ododávke plynudodávka plynu - zasadačka KD0,00 €7.12.201324.11.2015
712/2013Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológiaprostredníctvom výchovného poraducu sa zúčastniť nárdného projektu0,00 €23.11.2013nestanovený
711/2013Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytovaní audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovsnej závierky zostavenej k 31.12.2013, audit súladu výročnej správy za rok 2013 790,00 €23.11.2013nestanovený
703/2013Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21023/26110130083bezodplatný prevod Didaktickej techniky0,00 €20.11.2013nestanovený
682/2013Púček Bohuslav, bytom Nová 284/46, 034 01 Liptovská Štiavnica,Pethová Marcela, bytom Nová 282/44, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvakúpa pozemkov pod MK Nad ihriskom - otočka 442,80 €7.11.2013nestanovený
666/2013Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o pripojeníZmluva o pripojení zasadačky KD k plynovej prípojke0,00 €1.11.2013nestanovený
653/2013Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 BratislavaDarovacia zmluvaVzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ - cudzí jazyk - darovanice PC + kníh0,00 €1.11.2013nestanovený
603/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 13/§50/PS/2013/NP VAOTP SR-2Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača1 643,28 €1.10.201330.6.2014
556/2013Poľovnícke združenie Salatín, 034 01 Liptovksá ŠtiavnicaZmluva o užívaní poľovného revíruprenájom - postúpenie užívania poľovného revíru Salatín58,50 €12.9.201331.12.2028
476/2013Ľupčianka, s. r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášKúpna zmluva na odber odpadovodber biologicky rozložiteľného odpadu0,00 €1.8.2013nestanovený
461/2013MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 23/7/2013poskytnutie finančnej čiastky na projekt Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí1 000,00 €1.8.201331.12.2013
Položky 1-15 z 33
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
997/2012Krajský úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 ŽilinaZmluva č. 3/2012 Po o poskytnutí verejných prostriedkov zo ŠR - následky povodní na území SR od 1.5-31.8.2012úhrada nákladov vynaloženýcgh na zabezpečovacie práce78,59 €21.12.2012nestanovený
989/2012Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádokzmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 5/2012audit účtovnej závierky k 31.12.2012, výročnej správy 2012 770,00 €19.12.2012nestanovený
986/2012Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 LudrováNájomná zmluvanájom poľnohospodárskej pôdy0,00 €15.12.201231.12.2021
961/2012Kúpna zmluva - ulica Nad ihriskoVýkup pozemkov pod miestnu komunikáciu0,00 €nestanovenýnestanovený
958/2012RILINE, s. r. o.,Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberokzmluva o dielostavebné práce na ulici Nová1 765,33 €2.12.2012nestanovený
959/2012RILINE, s. r. o.,Štiavnická 5140, 034 01 RužomberokZmluva o dielo stavebné práce na ulici Hore bránou1 635,97 €2.12.2012nestanovený
910/2012Centrum voľného času Elán, Dončova 1, 03401RužomberokNájomná zmluvadočasné užívanie - triedy odborné učebne 776,00 €17.11.201231.12.2012
888/2012METAL SERVIS Recycling, s. r. o., Robotnícka 10,97401 Banská BystricaZmluva o dielo č. 0/481/2012zber elektroodpadov0,00 €31.10.2012nestanovený
871/2012MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokDarovacia zmluva č. 16/10/2012 a 17/10/2012kopírovací papier A3 a A459,26 €31.10.2012nestanovený
870/2012Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 034 01 RužomberokZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
869/2012Súkromný školský klub detí, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
868/2012Súkromné centrum voľného času, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
867/2012Súkromné centrum voľného času, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2012
866/2012Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
865/2012Súkromná základná umelecká škola, Štiavnická 80, 034 01 RužomberokZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečiť pre deti vyučovanie podľa platných učebných plánov0,00 €17.10.201230.6.2012
Položky 1-15 z 41
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
707/2011Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytnutí audítorských služieb č. 7/2011audit účtovnej závierky k 31.12.2011 748,00 €13.12.201131.5.2012
648/2011OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDarovacia zmluvapeňažný dar na rozvoj kultúrnej činnosti 100,00 €24.11.2011nestanovený
564/2011Súkromné centrum voľného času, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112049zabezpečiť pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť výchovného programu0,00 €19.10.201131.8.2012
567/2011Rímsko-katolícky farský úrad Ludrová, 034 72 Ludrová 303Zmluva o nájme č. 1/2011nájom pozemku parcely č. CKN 9/1 a 9/4 vo výmere 333 m2 333,00 €19.10.201131.12.2011
548/2011Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112028zabezpečenie pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu0,00 €11.10.201131.8.2012
532/2011SOVAM, s .r. o., Poľná 40/26, 034 01 RužomberokZmluva o mediálnej službezverejňovanie informácií o dianí v obci10,37 €6.10.2011nestanovený
536/2011Súkromný školský klub detí, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112011zabezpečiť pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť výchovného programu0,00 €4.10.201131.8.2012
519/2011Súkromná základná umelecká školaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečenie vyučovania pre deti vo výtvarnom odbore0,00 €4.10.201131.8.2012
484/2011MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/8/2011Environmentálny projekt ZŠ Ak piješ vodu, mysli na prameň"3 000,00 €20.9.201131.12.2011
391/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObec Liptvoská Štiavnica ZŠ0,00 €29.7.2011nestanovený
390/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad VO Drevenice0,00 €29.7.2011nestanovený
389/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad dom smútku0,00 €29.7.2011nestanovený
388/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad IBV Kľučiny0,00 €29.7.2011nestanovený
387/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyobecný úrad požiarna zbrojnica0,00 €29.7.2011nestanovený
386/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad kancelária0,00 €29.7.2011nestanovený
Položky 1-15 z 41
ÚvodÚvodná stránka