Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 44
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/1075Geodézia Žilina, a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, prevádzka Liptovský MikulášZmluva o dielo č. 110/2019Geometrický plán na zameranie skutočného stavu budovy a prístavby MŠ ku kolaudácii 360,00 €23.10.2019nestanovený
2019/989Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 ŽilinaDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I062-221-10 zo dňa 14.11.20170,00 €5.10.201931.12.2023
2019/982EuroPro Slovensko, n. o., Na kopci 652/3, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávaniaPríprava, spracovanie agendy verejného obstarávania Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Liptovská Štiavnica vrátane prevádzky a údržby 990,00 €28.9.2019nestanovený
2019/938Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 03401 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvapredaj plynového sporáku Stalgast s elektrickou rúrou 1 150,00 €17.9.2019nestanovený
2019/936Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 034 01 RužomberokZmluva o odbornej praxi pre žiakov Obchodnej akadémie zabezpečenie odbornej praxe pre žiaka obchodnej akadémie0,00 €16.9.2019nestanovený
2019/862OK TEAM, s. r. o., Nová 200/7, 028 01 TrstenáZmluva o dielo č. 13/08/2019Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice Liptovská Štiavnica29 893,87 €21.8.2019nestanovený
2019/847Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/2Poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku Výmena autobusovej zastávky2 000,00 €14.8.2019nestanovený
2019/754OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášSponzorská zmluvaSponzorský dar ku Dňu obce Liptovská Štiavnica, konaný 6.7.2019 100,00 €5.7.2019nestanovený
2019/750LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - VeľkáZmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nichdodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci projektu Školské ovocie0,00 €4.7.2019nestanovený
2019/729Periskop, s. r. o.- člen Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 04001 KošiceZmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov škôlposkytovanie služby s názvom Periskop pre riaditeľov škôl -prostredníctvom online infomačného portálu od 1.9.20196,00 €4.7.2019nestanovený
2019/728Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podporyrealizácia vegetačných prvkov16 226,40 €5.7.2019nestanovený
2019/725OK TEAM, s. r. o., Nová 200/7, 028 01 TrstenáDodatok č. 1 k Zmluve o dieloZmena špecifikácie vybraných položiek rozpočtu z titulu zastaralých a hygienických nevhodných materiálov -rozpočet k dodatku č. 1 (Zdravotechnika)30 615,76 €3.7.2019nestanovený
2019/712PM-Invest, spol. s r. o., Textilná 6366, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 80/2019realizácia vykurovania kultúrneho domu44 064,41 €28.6.2019nestanovený
2019/656Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena Liptovská Štiavnica pri PD NNK pre IBV Bartošzriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučťnej - umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí do parcely CKN 8330,00 €19.6.2019nestanovený
2019/621Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-302/2019bezplatné užívanie hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka 4x2 IVECO CAS0,00 €4.6.2019nestanovený
Položky 1-15 z 44
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1157/2018Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDohoda - rekapitulácie preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúr0,00 €29.12.2018nestanovený
1145/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica 2, 812 72 Bratislava, gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-527/2018Výpožička súpravy protipodovňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €27.11.2018nestanovený
1139/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica 2, 812 72 Bratislava, gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002571 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SRPoskytnutie dotácie: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Liptovská Štiavnica 28 167,58 €18.12.2018nestanovený
1125/2018Ing. Anna Kalinová, P. Jilemnického 613/11, 096 01 Zvolen Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Auditorské služby1 100,00 €13.12.2018nestanovený
1046/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynuOM 41000438960,00 €15.11.2018nestanovený
1045/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynuOM 41015732950,00 €15.11.2018nestanovený
1044/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu OM 41000381060,00 €15.11.2018nestanovený
1043/2018Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaDohoda o spolupráci 0,00 €15.11.2018nestanovený
1042/2018Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o výpožičke podperncýh bodovVypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení0,00 €15.11.2018nestanovený
1028/2018Puskeilerová Zora, MUDr., A. Bernoláka 1406/19, 034 01 RužomberokKúpna zmluvakúpa parcely č. EKN 660/2 o výmere 130 m2 390,00 €9.11.2018nestanovený
1017/2018Kura Rastislav, Bystrická cesta 2138/116, Ružobmerok, JUDr. Klopta Tomáš, Lesná 2042/17, RužomberokKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostíVlastnícke právo k nehnuteľnosti parcela č. 2027/13, orná pôda o výmere 6m260,00 €7.11.2018nestanovený
982/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 18/24/010/19§ 10 na rok 20190,00 €23.10.201831.12.2019
943/2018MT elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský MikulášZmluva o dielo Rozšírenie pouličného osvetlenia v obci, Ul. Drevenice - II. etapa.6 648,58 €9.10.2018nestanovený
898/2018LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - VeľkáZmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nichpre šk. rok 2018/2019Dodávka ovocia a zeleniny0,00 €21.9.2018nestanovený
889/2018Verejná informačná služba, spol.s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský MikulášLicenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW - Školská jedáleňSoftwér pre ŠJ 106,80 €18.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 57
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1109/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 17/24/012/25Menšie obecné služby VPP0,00 €23.12.2017nestanovený
1092/2017Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokDodatok č. 8 k ZmluveZabezpečovanie výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona2 633,40 €20.12.2017nestanovený
1085/2017Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva č. 1/2017 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby 297,81 €19.12.2017nestanovený
1079/2017Dedinka pod Salatínom, s. r. o., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaDodatok k zmluve Nájomné za prenájom pozemku  400,00 €15.12.2017nestanovený
1081/2017OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDodatok č. 13 k Zmluve o dielo Ujednanie o cene 0,00 €15.12.2017nestanovený
1005/2017Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Liptovská Štiavnica Poskytnutie FP obci Liptovská Štiavnica10 000,00 €30.11.2017nestanovený
989/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 2017/24/010/19Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb na rok 2018 §100,00 €22.11.2017nestanovený
979/2017Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluvy o poskytovaní auditórskych služiebaudit 1 056,00 €17.11.2017nestanovený
969/2017Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - v zastúpení Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP na projekt Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica 254 600,00 €15.11.2017nestanovený
923/2017MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančného príspevku 4/9/2017Poskytnutie FP za účelom podpory kultúry a vzelávania, konkrétne na podporu vybudovania materskej školy v obci Liptovská Štiavnica 20 000,00 €26.10.2017nestanovený
888/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 2017/24/051/48Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe 0,00 €14.10.2017nestanovený
847/2017Ing. Róbert Královenský a manželka Katarína, rod. Gimová, Baničné 863/1, 034 01 RužomberokKúpna zmluva Odpredaj pozemku parcela CKN 850/3 o výmere 52m2 156,00 €27.9.2017nestanovený
841/2017Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina Zmluva o dielo Oprava asfaltových povrchov MK ul. Stará- otočka autobusu vyšný koniec + potiahnutie asfaltového povrchu po súp. číslo 2287 620,00 €23.9.2017nestanovený
808/2017MUDr. Alexander Iliev a manželka Mgr. Gabriela Ilievová bytom Kľučiny 401/2, MUDr. Jozef Záň a manželka MUDr. Mária Záňová bytom Kľučiny 403/4, Mgr. Branislav Gejdoš a manželka Mgr. Silvia Gejdošová bytom Kľučiny 405/6, Ing. Emil Jamrich a manželka Anna Jamrichová bytom Kľučiny 407/8 a Ingrid Michalíková bytom Kutiny 206/3, 034 01 Liptovská Štiavnica Kúpna zmluva Predaj pozemkov obce FO - CKN 3462/7,8,9,10,111 262,00 €20.9.2017nestanovený
2017/788MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokDarovacia zmluva č. 40/08/2017Darovanie papiera 0,00 €9.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 41
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 34
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1189/2016OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDodatok č. 12 k Zmluve o dielo Nakladanie s odpadom0,00 €28.12.2016nestanovený
1178/2016Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytnutí audítorských služieb Vykonanie auditu účtovnej závierke k 31.12.2016 880,00 €17.12.201631.5.2017
1093/2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníPomoc v hmotnej núdzi 0,00 €25.11.2016nestanovený
1048/2016Tatria plus, s.r.o., Prídavky 280/6, 034 01 Liptovská Štiavnica Kúpna zmluva č. Z201637923_ZKombinovaný sporák s elektrickou rúrou - do KD1 558,70 €15.11.2016nestanovený
1046/2016Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesDodatok č. 1/2016 k zmluve zo dňa 31.12.2015 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb Úprava výšky finančného príspevku 0,00 €15.11.2016nestanovený
969/2016Dedinka pod Salatínom, s. r. o., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaSponzorská zmluvaPeňažný dar 350,00 €19.10.2016nestanovený
957/2016Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Všetkých svätých, 034 71 Ludrová Nájomná zmluva 1/2016Nájom pozemkov CKN 9/1 a 9/4 záhrady  333,00 €1.1.201631.12.2021
948/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 81105 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Využívanie služieb miniDCOM+0,00 €11.10.2016nestanovený
944/2016Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva č. 2/2016 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľská služba1 800,00 €8.10.201631.12.2016
875/2016OBCHOD S PALIVOM, s. r. o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská BystricaKúpna zmluva č. Z201623864_Z Hnedé uhlie ZŠ1 008,00 €14.9.2016nestanovený
803/2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č.25/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZPoskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZŠanca na zamestnanie 4 927,86 €25.8.201628.2.2017
617/2016Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokDodatok č.1 k Zmluve o nájme číslo 2011/NK/Štiavnica zo dňa 1.4.2011Nájom hmotného majetku prenajímateľa - vodovodná a stoková stieť50,00 €17.6.2016nestanovený
595/2016INSA, s. r. o., Niklová ulica, 92601 SereďZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi číslo 595/2016Zavedenie systému triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov0,00 €28.6.2016nestanovený
581-1/2016Jurík Dušan, Mgr., Hlavná 611/25, 034 01 Liptovská Štiavnica Zmluva o poskytovanie sociálnej služby, opatrovateľská šlužba Poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľská služba 0,50 €4.3.2016nestanovený
540/2016Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie finančnéh prostriedku - dotácie na dohodnutý účel Revitalizácia parku pred Kultúrnym domom1 100,00 €26.5.2016nestanovený
Položky 1-15 z 34
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:867/2015
Zmluvná strana 1:Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica
Zmluvná strana 1 IČO:00315427
Zmluvná strana 2:Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO:35514221
Názov:Zmluva č. 1/2015 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
Predmet:Poskytovanie finančného príspevku Charite za účelom opatrevoteľskej služby pre obec
Cena *:1 200,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:28.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy:9.11.2015
Dátum účinnosti zmluvy:9.11.2015
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2015
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Dušan Lauko
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 40
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
786/2014SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 RužomberokZmluva č. 13022015SAF o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2zabezpečovanie niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie 300,00 €1.1.2015nestanovený
707/2014Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena - 6785 Lipt. Štiavnica - Horný Koniec - Rekonštrukcia NN siete0,00 €25.11.2014nestanovený
699/2014Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytnutí audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 770,00 €20.11.201431.3.2015
680/2014Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokDodatok č. 5 ku Zmluve zo dňa 1.1.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákonazabezpečenie výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona1 593,05 €1.11.2014nestanovený
665/2014MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/9/2014 ZŠProjekt Environmentálna výchova - Voda, čo odtiekla, potečie znova - rekonštrukcia hrádze miestneho rybníka1 600,00 €29.10.201431.12.2014
04/2014LIMIC, s .r. o., Liptovská Štiavnica, Nová 307/71Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €18.10.2014nestanovený
635/2014Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena - 5912 Lipt. Štiavnica - Poza Drevenice - NNK pre 13 RD0,00 €14.10.2014nestanovený
03/2014PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 ŽilinaZmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €7.10.2014nestanovený
02/2014Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 RužomberokZmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomúprava práv a povinností zmlvných strán pri zabezpečení ochray os. údajov0,00 €2.10.2014nestanovený
01/2014Palúchová Katarína, Ružomberok, Hurbanova 4Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomposkytnutie technickej podpory pri prevádzkovaní informačných systémov0,00 €2.10.2014nestanovený
586/2014RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 RužomberokZmluva o dielooprava cesty v roku 2014 ulica Kutiny8 472,00 €2.10.2014nestanovený
591/2014MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 13/9/2014Projekt Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí - rekonštrukcia hrádze miestneho rybníka3 000,00 €1.10.201431.12.2014
579/2014Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 41/§52/2014/ŠRzabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb2 121,00 €26.9.201431.3.2015
518/2014Rumanovský Alexander, Švermova 26, 974 04 Banská BystricaMandátna zmluvaodborné služby verejného obstarávania pre predmet zákazky Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ 2 500,00 €9.9.2014nestanovený
403/2014Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Kúpna zmluvaKúpna zmluva - 12 kusov PC Dell + LCD monitor0,43 €8.7.2014nestanovený
Položky 1-15 z 40
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 33
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
803/2013Mlynárik Milan, Plavisko 20, 034 01 RužomberokZmluva na dodávku materiálu, opravu, údržbu a rekonštrukciu obecného rozhlasuzabezpečenie preventívnej prehliadky MR, vonkajšieho vzdušného vedenia a rozhlasovej ústredne .......0,00 €1.1.2014nestanovený
783/2013A projekt - rk, s. r. o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 2/2013/LŠvypracovanie projektovej dokumentácie Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ - Liptovská Štiavnica9 800,00 €31.12.2013nestanovený
782/2013A projekt - rk, s. r. o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 1/2013/LŠvypracovanie projektovej dokumentácie Zameranie skutkového stavu ZŠ Liptovská Štiavnica2 400,00 €31.12.2013nestanovený
757/2013X-TEAM SLOVAKIA, s .r. o., Nová 397/95, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvaPredaj pozemku -CKN č. 942/180, ostatné plochy o výmere 12m2 120,00 €12.12.2013nestanovený
746/2013Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva ododávke plynudodávka plynu - zasadačka KD0,00 €7.12.201324.11.2015
712/2013Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológiaprostredníctvom výchovného poraducu sa zúčastniť nárdného projektu0,00 €23.11.2013nestanovený
711/2013Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytovaní audítorských služiebzabezpečenie auditu účtovsnej závierky zostavenej k 31.12.2013, audit súladu výročnej správy za rok 2013 790,00 €23.11.2013nestanovený
703/2013Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21023/26110130083bezodplatný prevod Didaktickej techniky0,00 €20.11.2013nestanovený
682/2013Púček Bohuslav, bytom Nová 284/46, 034 01 Liptovská Štiavnica,Pethová Marcela, bytom Nová 282/44, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaKúpna zmluvakúpa pozemkov pod MK Nad ihriskom - otočka 442,80 €7.11.2013nestanovený
666/2013Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o pripojeníZmluva o pripojení zasadačky KD k plynovej prípojke0,00 €1.11.2013nestanovený
653/2013Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 BratislavaDarovacia zmluvaVzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ - cudzí jazyk - darovanice PC + kníh0,00 €1.11.2013nestanovený
603/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokDohoda č. 13/§50/PS/2013/NP VAOTP SR-2Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača1 643,28 €1.10.201330.6.2014
556/2013Poľovnícke združenie Salatín, 034 01 Liptovksá ŠtiavnicaZmluva o užívaní poľovného revíruprenájom - postúpenie užívania poľovného revíru Salatín58,50 €12.9.201331.12.2028
476/2013Ľupčianka, s. r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášKúpna zmluva na odber odpadovodber biologicky rozložiteľného odpadu0,00 €1.8.2013nestanovený
461/2013MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 23/7/2013poskytnutie finančnej čiastky na projekt Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí1 000,00 €1.8.201331.12.2013
Položky 1-15 z 33
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
997/2012Krajský úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 ŽilinaZmluva č. 3/2012 Po o poskytnutí verejných prostriedkov zo ŠR - následky povodní na území SR od 1.5-31.8.2012úhrada nákladov vynaloženýcgh na zabezpečovacie práce78,59 €21.12.2012nestanovený
989/2012Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádokzmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 5/2012audit účtovnej závierky k 31.12.2012, výročnej správy 2012 770,00 €19.12.2012nestanovený
986/2012Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 LudrováNájomná zmluvanájom poľnohospodárskej pôdy0,00 €15.12.201231.12.2021
961/2012Kúpna zmluva - ulica Nad ihriskoVýkup pozemkov pod miestnu komunikáciu0,00 €nestanovenýnestanovený
958/2012RILINE, s. r. o.,Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberokzmluva o dielostavebné práce na ulici Nová1 765,33 €2.12.2012nestanovený
959/2012RILINE, s. r. o.,Štiavnická 5140, 034 01 RužomberokZmluva o dielo stavebné práce na ulici Hore bránou1 635,97 €2.12.2012nestanovený
910/2012Centrum voľného času Elán, Dončova 1, 03401RužomberokNájomná zmluvadočasné užívanie - triedy odborné učebne 776,00 €17.11.201231.12.2012
888/2012METAL SERVIS Recycling, s. r. o., Robotnícka 10,97401 Banská BystricaZmluva o dielo č. 0/481/2012zber elektroodpadov0,00 €31.10.2012nestanovený
871/2012MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokDarovacia zmluva č. 16/10/2012 a 17/10/2012kopírovací papier A3 a A459,26 €31.10.2012nestanovený
870/2012Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 034 01 RužomberokZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
869/2012Súkromný školský klub detí, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
868/2012Súkromné centrum voľného času, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
867/2012Súkromné centrum voľného času, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2012
866/2012Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečnie plnohodnotnej záujmovej činnosti pre deti0,00 €17.10.201230.6.2013
865/2012Súkromná základná umelecká škola, Štiavnická 80, 034 01 RužomberokZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečiť pre deti vyučovanie podľa platných učebných plánov0,00 €17.10.201230.6.2012
Položky 1-15 z 41
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovská Štiavnica » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
707/2011Čebíková Alžbeta, Ing., Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský HrádokZmluva o poskytnutí audítorských služieb č. 7/2011audit účtovnej závierky k 31.12.2011 748,00 €13.12.201131.5.2012
648/2011OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDarovacia zmluvapeňažný dar na rozvoj kultúrnej činnosti 100,00 €24.11.2011nestanovený
564/2011Súkromné centrum voľného času, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112049zabezpečiť pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť výchovného programu0,00 €19.10.201131.8.2012
567/2011Rímsko-katolícky farský úrad Ludrová, 034 72 Ludrová 303Zmluva o nájme č. 1/2011nájom pozemku parcely č. CKN 9/1 a 9/4 vo výmere 333 m2 333,00 €19.10.201131.12.2011
548/2011Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112028zabezpečenie pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu0,00 €11.10.201131.8.2012
532/2011SOVAM, s .r. o., Poľná 40/26, 034 01 RužomberokZmluva o mediálnej službezverejňovanie informácií o dianí v obci10,37 €6.10.2011nestanovený
536/2011Súkromný školský klub detí, Párnica 86, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spolupráci č. 1112011zabezpečiť pre deti plnohodnotnú záujmovú činnosť výchovného programu0,00 €4.10.201131.8.2012
519/2011Súkromná základná umelecká školaZmluva o vzájomnej spoluprácizabezpečenie vyučovania pre deti vo výtvarnom odbore0,00 €4.10.201131.8.2012
484/2011MONDI SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokZmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/8/2011Environmentálny projekt ZŠ Ak piješ vodu, mysli na prameň"3 000,00 €20.9.201131.12.2011
391/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObec Liptvoská Štiavnica ZŠ0,00 €29.7.2011nestanovený
390/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad VO Drevenice0,00 €29.7.2011nestanovený
389/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad dom smútku0,00 €29.7.2011nestanovený
388/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad IBV Kľučiny0,00 €29.7.2011nestanovený
387/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyobecný úrad požiarna zbrojnica0,00 €29.7.2011nestanovený
386/2011Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyObecný úrad kancelária0,00 €29.7.2011nestanovený
Položky 1-15 z 41
ÚvodÚvodná stránka