Obec Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica

na školský rok 2024/2025

Zápis do MŠ

osobne 2.5.2024 a 3.5.2024 od 11,00 hod - do 15,00 hod v riaditeľni MŠ

Riaditeľstvo MŠ  Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje termín, miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2024/2025.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa budú podávať od 1. mája 2024 do 31. mája 2024 s tým, že:

 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže materskej škole doručiť:
 • osobne s prítomnosťou detí v dňoch 2.5.2024 a 3.5.2024 od 11,00 hod - do 15,00 hod  v riaditeľni MŠ
 • prostredníctvom elektronického podania – elektronickou formou zaslaním

na e-mail: lstiavnica.ms@gmail.com,

 • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára s údajom o povinnom očkovaní.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.
 1. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa  sa do MŠ prijíma podľa vyššie uvedených kritérií a len vtedy, ak zákonný zástupca predloží všetky potrebné dokumenty a MŠ má vytvorené materiálne, priestorové, personálne – asistent učiteľa a iné potrebné podmienky v zmysle jeho znevýhodnenia.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ Liptovská Štiavnica v súlade s podmienkami prijatia do 15.júna 2024dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti písomného rozhodnutia o prijatí. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka MŠ určiť adaptačný pobyt dieťaťa alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Podmienky prijatia:

 • Materská škola prednostne prijíma deti: v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 28 a odst. 1, §59 odst. 2 a §59 a odst. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)
  • deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania - dosiahnu 5 rokov veku do 31.8.2024, povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt - v spádovej materskej škole,
  • deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania - dosiahnu 5 rokov veku do 31.8.2024,
  • dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky), v plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
 •          písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

          písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

         informovaného súhlasu zákonného zástupcu

 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v šk.r.2024/2025 –  deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08.2024
 • na predprimárne vzdelávanie sa všeobecne  prijímajú deti od troch rokov veku,( § 59 školského zákona ods.1),
 • Ostatné podmienky prijímania do MŠ dohodnuté so zriaďovateľom v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ:

 • deti, ktoré pre nedostatok miesta neboli prijaté v minulom školskom roku,
 • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ,
 • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity MŠ, zostupne 5- ročné, 4- ročné,
 • 3 –ročné,

 • výnimočne deti od dovŕšenia dvoch rokov veku- len v prípade voľnej kapacity v MŠ .
 • Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:

 • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
 • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
 • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
 • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

Dôležité!!!

 

Podľa § 144 a  školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Písomné_vyhlásenie_neprekonateľná_ prekážka.

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

Spádové územie materskej školy

 1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
 2. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej materskej školy.

Kontaktné údaje:

Riaditeľka MŠ: Tatiana Ondrejková

MŠ Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica

e-mail: lstiavnica.ms@gmail.com

Mobil:   421904826311

              421907120270

    

Prílohy

žiadosť o prijatie dieťaťa

žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy_na vytlačenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Dátum vloženia: 15. 4. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2024 11:24

Udalosti

08.06.2024

voľby

Uloženie zásielok na OÚ:

Oznámenia

 • Giorgi Gogishvili

Riešenie migračných výziev v obci

mirii

Environmentálny fond-dotácia

"Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica"

publicita

Územný plán obce

Altánok-Lúčny Hríb

Rezervácie
altánok
7.6.2024 - piatok
8.6.2024 - sobota
9.6.2024 - nedeľa
Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov
11.06.2024 - utorok
15.06.2024 - sobota
21.6.2024 - piatok
22.6.2024 - sobota
6.7.2024 - sobota
7.7.2024 - nedeľa
2.8.2024 - piatok
24.8.2024 - sobota

Na predaj

čarovný liptov

Obec Liptovská Štiavnica má na predaj 40 ks kníh "Čarovný Liptov - Ružomberok"

Kniha je z roku 2023 a nachádzajú sa tam informácie o našej obci i o našej farnosti.

Cena knihy: 17,60 €

Fulltext vyhľadávania

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Predpoveď počasia

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 8 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 19/9 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 21/9 °C
sobota 1. 6. slabý dážď 17/8 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín