Obec Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica

VZN obce

Účinné

VZN č. 2/2023 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

VZN_2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,75 kB
Vložené: 17. 2. 2023

VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 1_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,12 kB
Vložené: 17. 2. 2023

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,1 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_ 4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,55 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku za pobyt v MŠ,ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ

schválené: 08.09.2022 vyhlásené: 27.09.2022 účinné: 1.9.2022 nahrádza: 1/2021
VZN 3_2022_o_urceni_vysky_prispevku_za_pobyt_v_MS_SKD_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_na_stravovanie_v_SJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,52 kB
Vložené: 12. 9. 2022

VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

schválené: 08.09.2022 vyhlásené: 27.09.2022 účinné: 1.9.2022 nahrádza: 7/2003
VZN_2_2022_o_pravidlach_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,27 kB
Vložené: 12. 9. 2022

VZN č. 1/2022 schéma Územného plánu obce

Schéma záväzných častí Územného plánu obce
00_Schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Vložené: 12. 9. 2022

VZN č. 1/2022 o záväzných častiach územného plánu obce Liptovská Štiavnica

VZN o záväzných častiach územného plánu obce Liptovská Štiavnica
VZN_1_2022_o_zavaznych_castiach_UPO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Vložené: 12. 9. 2022

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 10.12.2021 vyhlásené: 31.12.2021 účinné: 1.1.2022 nahrádza: 5/2020
VZN_5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,25 MB
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 4/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 10.12.2021 vyhlásené: 31.12.2021 účinné: 1.1.2022 nahrádza: 7/2020
VZN_4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,6 kB
Vložené: 16. 12. 2021

Zmena prílohy č. 1 VZN 6/2020 schválená uznesením č. 276/2021 zo dňa 30.9.2021

Zmena prílohy č. 1
zmena_prílohy_č_1_VZN_6_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 5. 10. 2021

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

schválené: 30.09.2021 vyhlásené: 16.10.2021 účinné: 16.10.2021 nahrádza: 1/2017
VZN_3_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,24 kB
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy

schválené: 30.9.2021 vyhlásené: 16.10.2021 účinné: 16.10.2021 nahrádza:
VZN_2_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 601,68 kB
Vložené: 4. 10. 2021

VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom

schválené: 11.12.2020 vyhlásené: 14.12.2020 účinné: 1.1.2021 nahrádza: 1/2014
VZN_8_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,63 MB
Vložené: 14. 12. 2020

Zmena prílohy č. 1 VZN 5/2019 schválená uznesením č. 186/2020 zo dňa 26.11.2020

Zmena prílohy č. 1
zmena_prilohy_1_VZN_5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,59 kB
Vložené: 5. 10. 2021

VZN č. 7/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 11.12.2020 vyhlásené: 14.12.2020 účinné: 1.1.2021
VZN_7_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,05 kB
Vložené: 14. 12. 2020

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 11.12.2020 vyhlásené: 14.12.2020 účinné: 1.1.2021 nahrádza: 3/2019
VZN_5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,4 MB
Vložené: 14. 12. 2020

VZN č. 4/2020 o podmienkach držania psov

schválené: 11.12.2020 vyhlásené: 14.12.2020 účinné: 1.1.2021 nahrádza: 1/2002
VZN_4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 14. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

schválené: 13.12.2011 vyhlásené: 15.12.2011 účinné: 1.1.2012
VZN82011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,2 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA o symboloch obce a ich používaní

schválené: 8.8.2003 vyhlásené: 11.8.2003 účinné: 26.8.2003
2003-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,19 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Zmena prílohy č. 1 VZN č. 5/2019 schválená uznesením č. 158/2020 dňa 2.7.2020

zmena prílohy 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 831,93 kB
Vložené: 2. 12. 2020

VZN obce Liptovská Štiavnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa školského zariadenia, zriadených na území obce L.Š.

schválené: 9.12.2019 vyhlásené: 10.12.2019 účinné: 1.1.2020 platné do: 31.12.2020 nahrádza: 2/2018
VZN_5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 9.12.2019 vyhlásené: 10.12.2019 účinné: 1.1.2020
VZN_4_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,12 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 9.12.2019 vyhlásené: 10.12.2019 účinné: 1.1.2020 nahrádza: 1/2018
VZN_3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,34 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie o jedorazovom príspevku pri prvom nástupe dieťaťa do Materskej školy v Liptovskej Štiavnici

schválené: 23.4.2020 vyhlásené: 23.4.2020 účinné: 11.5.2020
VZN_2_2020_o_jednorazovom_prispevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 15. 10. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o jednorazovom príspevku pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy v Liptovskej Štiavnici

schválené: 21.3.2019 vyhlásené: 21.3.2019 účinné: 5.4.2019
VZN_2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 722,38 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení názvu novovzniknutej ulice v obci Liptovská Štiavnica

schválené: 11.8.2016 vyhlásené: 12.8.2016 účinné: 26.8.2016 nahrádza: 2/2008
VZN_2_2016 _o_urceni_nazvu_novovzniknutej_ulice_v_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,96 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN Trhový poriadok

schválené: 26.9.2013 účinné: 14.10.2013
VZN_2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,6 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecného záväzného nariadenia obce Liptovská Štiavnica o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2 /2012

schválené: 6.9.2012 vyhlásené: 10.9.2012 účinné: 24.9.2012
VZN_2_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,72 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce

účinné: 26.11.2011
VZN_2_2011 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,46 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o zriadení Materskej školy, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica

schválené: 23.4.2020 vyhlásené: 24.4.2020 účinné: 11.5.2020
VZN_1_2020_o_zriadeni_ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,41 kB
Vložené: 15. 10. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Liptovská Štiavnica

schválené: 21.3.2019, vyhlásené: 21.3.2019 účinné: 5.4.2019 nahrádza: 1/2016
VZN_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,21 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 13.12.2018 vyhlásené: 14.12.2018 účinné: 1.1.2019 nahrádza: 1/2015 predchádza: 3/2019
VZN_1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,67 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj

schválené: 8.12.2017 vyhlásené: 16.12.2017 účinné: 1.1.2018 nahrádza: 4/2016
VZN_1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,2 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 1/2012

schválené: 26.4.2012 vyhlásené: 27.4.2012 účinné: 14.5.2012
vzn_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,81 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 15.12.2015 účinné: 1.1.2016
VZN č. 5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,11 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 4/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 15.12.2015 účinné: 1.1.2016
VZN č. 4_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,88 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 15.12.2015 účinné: 1.1.2016
VZN č. 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,64 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

schválené: 15.12.2016 vyhlásené: 16.12.2016 účinné: 1.1.2017 nahrádza: 2/2005
VZN 5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

schválené: 11.9.2009 vyhlásené: 12.9.2008 účinné: 26.9.2008 predchádza: 2/2016
2008-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,96 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

schválené: 15.7.2008 vyhlásené: 16.7.2008 účinné: 31.7.2008 predchádza: 3/2020
2008-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,15 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

schválené: 21.4.2006 vyhlásené: 21.6.2006 účinné: 6.5.2006
2006-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,74 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení školského obvodu základnej školy

schválené: 4.6.2004 vyhlásené: 15.6.2004 účinné: 30.6.2004
2004-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,97 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 3/2020 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni

schválené: 2.7.2020 vyhlásené: 3.7.2020 účinné: 1.9.2020 nahrádza: 1/2008
vzn_3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 25. 11. 2020

Zrušené

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku za pobyt v MŠ a ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ

schválené: 30.09.2021 vyhlásené: 16.10.2021 účinné: 1.9.2021 nahrádza: 9/2020
VZN_1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,34 MB
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 9/2020 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a na stravovanie v školskej jedálni

schválené: 11.12.2020 vyhlásené: 14.12.2020 účinné: 1.1.2021 nahrádza: 3/2020
VZN_9_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Vložené: 4. 10. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

schválené: 30.5.2005 vyhlásené: 30.5.2005 účinné: 15.6.2005 platné do: 31.12.2015 predchádza: 5/2016
2005_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 995,56 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o poskytovaní opatrovateľskej služby

schválené: 13.12.2007 účinné: 1.1.2008 platné do: 31.12.2015
2007-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,67 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 11.12.2008 vyhlásené: 15.12.2008 účinné: 1.1.2009 platné do: 31.12.2009
2008-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,55 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 11.12.2008 vyhlásené: 15.12.2008 účinné: 1.1.2009 platné do: 31.12.2009 predchádza: 5/2009
2008-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,43 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o poskytovaní opatrovateľskej služby

schválené: 25.6.2009 vyhlásené: 10.6.2009 účinné: 25.6.2009 platné do: 31.12.2015 predchádza: 1/2016
VZN o opatrovateľskej službe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,16 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 10.12.2009 vyhlásené: 15.12.2009 účinné: 1.1.2010 platné do: 31.12.2010 predchádza: 2/2010
2009-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,49 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 10.12.2009 vyhlásené: 15.12.2009 účinné: 1.1.2010 platné do: 31.12.2010 nahrádza: 4/2008
2009-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,3 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 14.12.2010 účinné: 1.1.2011 platné do: 31.12.2012
vzno miestnych daniach a poplatku za odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,61 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 14.12.2010 vyhlásené: 29.11.2010 účinné: 1.1.2011 platné do: 31.12.2011 nahrádza: 4/2009
vzn o určení miesta a času zápisu dieťaťa do zš-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,51 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia na rok 2011

schválené: 14.12.2010 účinné: 1.1.2011 platné do: 31.12.2011
VZN_dotacie_skolstvo r2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,78 kB
Vložené: 11. 8. 2020

príloha č. 1 k VZN č 42010

príloha č. 1 k VZN č 42010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,2 kB
Vložené: 11. 8. 2020

príloha č.1 pre VZN SKOLY2010

príloha č.1 pre VZN SKOLY2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,37 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 13.12.2011 vyhlásené: 14.12.2011 účinné: 1.1.2012 platné do: 31.12.2012
VZN_4_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,18 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia na rok 2012

schválené: 13.12.2011 účinné: 1.1.2012 platné do: 31.12.2012
VZN_5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,58 kB
Vložené: 11. 8. 2020

priloha_ VZN_5_2011

priloha_ VZN_5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,46 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 13.12.2011 účinné: 1.1.2012 platné do: 31.12.2012
vzn_6_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,63 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

schválené: 13.12.2011 účinné: 1.1.2012 platné do: 31.12.2012
VZN_7_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125 kB
Vložené: 11. 8. 2020

priloha_c_1_ k_ VZN_4_2012

priloha_c_1_ k_ VZN_4_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,17 kB
Vložené: 10. 8. 2020

priloha_c_2_k_VZN_4_2012

priloha_c_2_k_VZN_4_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,99 kB
Vložené: 10. 8. 2020

priloha_c_1_k_VZN_4_2013

priloha_c_1_k_VZN_4_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,27 kB
Vložené: 10. 8. 2020

priloha_c_2_k_VZN_4_2013

priloha_c_2_k_VZN_4_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,94 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN obce Liptovská Štiavnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Š.

schválené: 13.12.2018 vyhlásené: 14.12.2018 účinné: 1.1.2019 platné do: 31.12.2019 nahrádza: 2/2017 predchádza: 5/2019
VZN_2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 8.12.2017 vyhlásené: 16.12.2017 účinné: 1.1.2018 platné do: 31.12.2018 nahrádza: 3/2016 predchádza: 3/2018
VZN_3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,47 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN obce Liptovská Štiavnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Š.

schválené: 8.12.2017 vyhlásené: 16.12.2017 účinné: 1.1.2018 platné do: 31.12.2018 nahrádza: 6/2016 predchádza: 2/2018
VZN_2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Liptovská Štiavnica 6/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Štiavnica

schválené: 21.9.2017 vyhlásené: 22.9.2017 účinné: 6.10.2017 platné do: 31.12.2017 nahrádza: 6/2016
Dodatok_č_1_k_VZN_6_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN obce Liptovská Štiavnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Š.

schválené: 15.12.2016 vyhlásené: 16.12.2016 účinné: 1.1.2017 platné do: 31.12.2016 nahrádza: 3/2015 predchádza: 2/2017
VZN 6_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnom poplatku za rozvoj

schválené: 15.12.2016 vyhlásené: 16.12.2016 účinné: 1.1.2017 platné do: 31.12.2016 predchádza: 1/2017
VZN 4_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,59 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 15.12.2016 vyhlásené: 16.12.2016 účinné: 1.1.2017 platné do: 31.12.2016 nahrádza: 6/2015 predchádza: 3/2017
VZN 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,62 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Liptovská Štiavnica

schválené: 16.6.2016 vyhlásené: 17.6.2016 účinné: 1.8.2016 platné do: 5.4.2019 nahrádza: 1/2009 predchádza: 1/2019
VZN_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,33 kB
Vložené: 11. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 15.12.2015 účinné: 1.1.2016 platné do: 31.12.2016 predchádza: 3/2016
VZN_6_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,72 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 3/2015 o o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 12.12.2015 účinné: 1.1.2016 platné do: 31.12.2016 predchádza: 6/2016
VZN č. 3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 11.12.2015 vyhlásené: 15.12.2015 účinné: 1.1.2016 platné do: 31.12.2018 predchádza: 1/2018
vzn_1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,91 MB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015

schválené: 11.12.2014 vyhlásené: 12.12.2014 účinné: 27.12.2014 platné do: 31.12.2015
VZN_3_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,53 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 11.12.2014 vyhlásené: 12.12.2014 účinné: 1.1.2015 platné do: 31.12.2015
VZN_2_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,47 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 11.12.2014 vyhlásené: 12.12.2014 účinné: 1.1.2015 platné do: 31.12.2015 nahrádza: 5/2013
VZN_1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,98 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 12.12.2013 vyhlásené: 13.12.2013 účinné: 1.1.2014 platné do: 31.12.2014 nahrádza: 5/2012 predchádza: 1/2014
vzn_5_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,24 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

schválené: 12.12.2013 vyhlásené: 13.12.2013 účinné: 1.1.2014 platné do: 31.12.2014 nahrádza: 4/2012
vzn_4_ 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,51 kB
Vložené: 10. 8. 2020

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 12.12.2013 vyhlásené: 13.12.2013 účinné: 1.1.2014 platné do: 31.12.2014 nahrádza: 3/2012
vzn_3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,09 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

schválené: 7.5.2013 vyhlásené: 8.5.2013 účinné: 24.5.2013 platné do: 31.12.2013
VZN_1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,06 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2012

schválené: 13.12.2012 vyhlásené: 14.12.2012 účinné: 1.1.2013 platné do: 31.12.2012 predchádza: 5/2013
VZN_5_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,15 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 č. 4 /2012

schválené: 13.12.2012 vyhlásené: 14.12.2012 účinné: 1.1.2013 platné do: 31.12.2012 predchádza: 4/2013
vzn_4_ 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,11 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 3/2012

schválené: 13.12.2012 vyhlásené: 14.12.2012 účinné: 1.1.2013 platné do: 31.12.2013 predchádza: 3/2013
vzn_3_ 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,48 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

schválené: 13.12.2018 vyhlásené: 14.12.2018 účinné: 1.1.2019 platné do: 31.12.2019 nahrádza: 3/2017
SKMBT_C554e19011613580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,96 kB
Vložené: 10. 8. 2020

Zverejňovanie

Sčítanie obyvateľov

Územný plán obce

Altánok-Lúčny Hríb

Rezervácie
altánok
09.04.2023 - nedeľa
22.04.2023 - sobota

Fulltext vyhľadávania

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 30. 3. 2023
rain and snow 8 °C 0 °C
piatok 31. 3. mierny dážď 12/5 °C
sobota 1. 4. slabý dážď 10/5 °C
nedeľa 2. 4. rain and snow 10/2 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín