Obec Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 9. 2021

Darovacia zmluva č. 1/9/2021

2021/1018

33,54 EUR

MONDI SCP, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

17. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2021

1 000,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku 9

Obec Liptovská Štiavnica

10. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2021/OE/L/1.22

2021/0978-1

1 500,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Liptovská Štiavnica

10. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2021/OE/DP/2.18

2021/0978

1 000,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Liptovská Štiavnica

3. 9. 2021

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

2021/0953

200,00 EUR

Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok

Obec Liptovská Štiavnica

31. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

2021/943

158,50 EUR

Verejná informačná služba, spol. s.r.o.

Obec Liptovská Štiavnica

16. 8. 2021

Zmluva o dielo č. Z-B-2021-000088-00

2021/897

42 000,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

11. 8. 2021

Kúpna zmluva

2021/875

129,00 EUR

Michalík Evžen a Eva

Obec Liptovská Štiavnica

9. 8. 2021

Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021

2021/864

4 956,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Liptovská Štiavnica

2. 8. 2021

Zmluva o dielo

2021/0835

23 351,71 EUR

RILINE, s.r.o.

Obec Liptovská Štiavnica

14. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2021/0746

23 351,71 EUR

OZ"Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

Obec Liptovská Štiavnica

8. 6. 2021

Príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015015

2021/0601

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s

Obec Liptovská Štiavnica

2. 6. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2021/0582

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

27. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2021

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová

Obec Liptovská Štiavnica

21. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO

2021/0500

500,00 EUR

EuroPro Slovensko, n.o.

Obec Liptovská Štiavnica

20. 5. 2021

Kúpno predajná zmluva

2021/0547

7 000,00 EUR

Jana Vlasáková-JaKos

Obec Liptovská Štiavnica

19. 5. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2021 o poskytnutí dotácie

1

16 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník

Obec Liptovská Štiavnica

18. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2021

1 000,00 EUR

Poľovnícke združenie Salatín

Obec Liptovská Štiavnica

17. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

5/2021

503,10 EUR

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Liptovská Štiavnica

13. 5. 2021

Zmluva č. 321 0622

2021/0530

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Štiavnica

12. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

6/2021

1 006,17 EUR

OZ HAPPY MOMENTS

Obec Liptovská Štiavnica

5. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2021/01

23 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník

Obec Liptovská Štiavnica

30. 4. 2021

Dodatok č. 2 ku Licenčnej zmluve

2021/0495

318,00 EUR

TENDERnet, s. r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

19. 4. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2021/0441

185,76 EUR

Stredoslovenská distirbučná, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

30. 3. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2021/0370

Neuvedené

Archív Tatry, s.r.o.

Obec Liptovská Štiavnica

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2021/0312

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Liptovská Štiavnica

5. 3. 2021

Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby

2021/0272

27 600,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.,

Obec Liptovská Štiavnica

10. 2. 2021

Darovacia zmluva č. 1/2/2021

2021/0173

33,54 EUR

MONDI SCP, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

10. 2. 2021

Darovacia zmluva č. 82/2/2021

2021/0172

33,54 EUR

MONDI SCP, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

3. 2. 2021

Nájomná zmluva č. 3/2021

2021/0147

2,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Liptovská Štiavnica

19. 1. 2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení tovaru

2021/0059

Neuvedené

Archív SB, s. r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

23. 12. 2020

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

2020/1376

Neuvedené

Slovenská národná certifikačná autorita

Obec Liptovská Štiavnica

23. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2020/1375

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Liptovská Štiavnica

22. 12. 2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona

2020/1371

3,33 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Štiavnica

21. 12. 2020

Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo

2020/1362

Neuvedené

OZO, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

11. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2020/1338

72,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Brož, s. r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

7. 12. 2020

Zmluva o spolupráci

2020/1318

Neuvedené

Katolícka univerzita v Ružomberku

Obec Liptovská Štiavnica

7. 12. 2020

Zmluva o postúpení práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov

2020/1317

5 000,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.,

Obec Liptovská Štiavnica

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

2020/1309

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Liptovská Štiavnica

27. 11. 2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

2020/1289

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

27. 11. 2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

2020/1288

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

27. 11. 2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

2020/1287

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Liptovská Štiavnica

23. 11. 2020

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

2020/1270

21,60 EUR

Obec Liptovská Štiavnica

OZO, a. s.

4. 11. 2020

Dohoda č. 20/24/010/17

2020/1215

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovská Štiavnica

3. 11. 2020

Zmluva o dielo

2020/1205

800,00 EUR

Mgr. Marián Buday

Obec Liptovská Štiavnica

28. 10. 2020

Darovacia zmluva

2020/1186

1 000,00 EUR

Naše Slovensko pomáha

Obec Liptovská Štiavnica

21. 10. 2020

Dodatok č. ZK01/VK/10/04/024

2020/1158

3,52 EUR

KOMENSKY, s .r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

19. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/1157

87 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Liptovská Štiavnica

19. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

2020/1146

12 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Liptovská Štiavnica

9. 10. 2020

Dodatok č. 1/2020

2020/1123

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovská Štiavnica

9. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2020/5

1 000,00 EUR

Šachový klub INVESTSPOL

Obec Liptovská Štiavnica

25. 9. 2020

Dohoda č. 20/24/054/77

2020/1052

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovská Štiavnica

24. 9. 2020

Rámcová kúpna zmluva

2020/1050

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

24. 9. 2020

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2020010

2020/1042

Neuvedené

Organika, s.r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

14. 9. 2020

Zmluva o výpožičke

2020/1008

Neuvedené

REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Liptovská Štiavnica

4. 9. 2020

Zmluva o dielo

2020/0982

13 406,40 EUR

ZAVLAHY, s. r. o.

Obec Liptovská Štiavnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Altánok Lúčny Hríb-rezervácie

altánok

 
 

Fulltext vyhľadávania

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Predpoveď počasia

dnes, utorok 28. 9. 2021
slabý dážď 19 °C 10 °C
streda 29. 9. slabý dážď 19/10 °C
štvrtok 30. 9. mierny dážď 14/9 °C
piatok 1. 10. polojasno 17/7 °C

informácie e-mailom

Novinky e-mailom