Obec Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to sú:

Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.).

Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice).

Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Obec Liptovská Štiavnica, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Potrebné doklady:

 • ohlásenie drobnej stavby (tlačivo ohlásenie drobnej stavby)
 • jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (obec)
 • ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti 
 • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
 • jednoduchý technický opis stavby
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy.


Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to:

 • 10 € fyzická osoba
 • 30 € právnická osoba
 • 80 € stavba elektronickej komunikačnej siete 

Pri ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác sa postupuje rovnako ako pri ohlásený drobnejs tavby.


Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Obec Liptovská Štiavnica ako príslušný cestný orgán pre miestne komunikácie podľa §3 ods. 2. zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vydáva povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

K žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie je potrebné doložiť

 • list vlastníctva (obec)
 • kópia katastrálnej mapy (obec)
 • vytýčenie existujúcich sietí (žiadateľ)
 • projektová dokumentácia (žiadateľ)
 • vyjadrenie OR PZ SR, oddelenie dopravnej polície Ružomberok (žiadateľ)

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to 16,60 € (poplatok upravený uznesením OZ)


Odber podzemných vôd - studňa

Obec LIptovská Štiavnica ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 a § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepdisov (vodný zákon) vydáva rozhodnutie na užívanie studní úžitkovej vody.

K žiadosti o odber podzemných vôd - studňu je potrebné doložiť:

 • list vlastníctva (obec)
 • kópia katastrálnej mapy (obec)
 • projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
 • hydrogeoligický posudok
 • stanovsiko SVP, š.p., Správa povodia Váhu, Ul. Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to: 30 €

Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu

Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu

Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,63 kB

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby_tlacivo

ohlasenie_drobnej_stavby_tlacivo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

ohlasenie_stavebnych_uprav_alebo_udrziavacich_prac_tlacivo

ohlasenie_stavebnych_uprav_alebo_udrziavacich_prac_tlacivo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

suhlas_suseda

suhlas_suseda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

vyhl_kval_osoby_17 (1)

vyhl_kval_osoby_17 (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 29,76 kB

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o zvláštne užívanie MK

Žiadosť o zvláštne užívanie MK.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB

Odber podzemných vôd - studňa

vyhl_kval_osoby_17

vyhl_kval_osoby_17.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 29,76 kB

Žiadosť

Žiadosť na odber podzemných vôd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

Samospráva

08.06.2024

voľby

Uloženie zásielok na OÚ:

Oznámenia

Riešenie migračných výziev v obci

mirii

Environmentálny fond-dotácia

"Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica"

publicita

Územný plán obce

Altánok-Lúčny Hríb

Rezervácie
altánok
7.6.2024 - piatok
Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov
8.6.2024 - sobota
9.6.2024 - nedeľa
 
6.7.2024 - sobota

Na predaj

čarovný liptov

Obec Liptovská Štiavnica má na predaj 40 ks kníh "Čarovný Liptov - Ružomberok"

Kniha je z roku 2023 a nachádzajú sa tam informácie o našej obci i o našej farnosti.

Cena knihy: 17,60 €

Fulltext vyhľadávania

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 24 °C 11 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 15/10 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 9/2 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 7/1 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín